Településtörténet

A település története, természeti adottságai, jelene

Az Ó-bükk belsejében, több kisebb vízfolyás forrásvidékén elhelyezkedő község. Vasút nem érinti, viszont alsóbb rendű utak találkozási pontja. Autóbusszal aránylag jól megközelíthető Ózd, de Putnok is elérhető.

Az 1954-ig Bótaként ismert Árpád kori települést 1494-ben Bolcha néven jegyezték. A XIV.században a Bélháromkúti Apátság tartozéka, majd a csehek birtokolják, akik templomot is építettek. Mátyás király szerzi vissza és Szarvaskőnek adja. Később a különböző birtokosok mellett megjelenik az egri püspökség is. A jelentős egyházi befolyás miatt a reformáció érintetlenül hagyja .

A lakosságnak korábban az Ózdi Kohászati Üzemek és a Putnok Bánya Kft adott munkalehetőséget. Sajnos ezen üzemek bezárásával jelentős mértékben nőtt a munkanélküliek száma.

A 90-es évektől jelentős fejlődésen ment keresztül a település, átadásra került a 4 tantermes általános iskola, megvalósult a gázhálózat, szenyvízcsatornahálózat és telefonhálózat kiépítése és üzembehelyezése. A községben kialakításra került a Közösségi Ház, amely nemcsak a község lakosságát, hanem az ide látogató holland és magyar turisták igényeit is kielégíti.

A községben az Önkormányzat Orvosi Rendelőt és Védőnői szolgálatot, Körzeti Általános Iskolát, Napközi Otthonos Óvodát, Idősek Klubbját működtet.

Borsodbótán a vállalkozások száma elenyésző, munkalehetőséget főként az Önkormányzat biztosít.

A községben több civil szervezet működik, akik munkájukkal hatékonyan segítik az Önkormányzat munkáját, aktívan részt vesznek a falu életében. Különböző programok szervezését és lebonyolítását vállalják. A polgárőrség hatékony munkájának révén jelentősen csökkent a bűnesetek száma, a Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, és Telépülésszépítő Egyesület a község köztisztaságáért felelős, a Borsodbótáért Közalapítvány és a Bótaiak Hagyományőrző Egyesülete pedig a kulturális programok megszervezését vállalta fel.