EFOP-2.4.1-16-2017-00041 Szegregált élethelyzetek felszámolása Borsodbótán (ERFA)

EFOP-2.4.1-16-2017-00041 Szegregált élethelyzetek felszámolása Borsodbótán

EFOP-2.4.1-16-2017-00041 Szegregált élethelyzetek felszámolása Borsodbótán (ERFA)

Szegregált élethelyzetek felszámolása Borsodbótán (ERFA)

Borsodbóta Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-2.4.1-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az önkormányzat 200 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Jelen projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve: Borsodbóta Község Önkormányzata
Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Borsodbótán (ERFA)
A szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt fizikai befejezési dátuma: 2020.12.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00041
A projekt tartalmának bemutatása
A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, de a program a település egésze számára is biztosít infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A konstrukció az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.