Településkép

Tisztelettel köszöntök minden jelenlegi és volt borsodbótai lakost és mindazokat, akiknek jelent vagy jelentett valamit a településünkhöz való kötődés. Köszöntöm továbbá mindazokat, akik szeretnék megismerni ezt a szép, természetes környezetben elterülő nyugodt és csendes településünket.

Őseinktől kölcsön kaptuk a természeti és épített örökséget településünkön és korunk értékeivel feljavítva szeretnénk az unokáinknak visszaadni. Az elmúlt 20 éves időszakban községünk jelentős infrastrukturális fejlődésen ment keresztül, – ivóvízellátás, gázellátás, szennyvízcsatornázás, útépítés, telefonhálózatok kifejlesztése, csapadékvíz elvezetése stb. Jelentős felújításon mentek keresztül közintézményeink: Óvoda, Iskolák, Egészségház, a Polgármesteri Hivatal, Művelődési intézményeink.

Partnereink, lelkes lokálpatriótáink számos területen és hatásos tevékenységükkel járulnak hozzá településünk élhetőbbé tétele érdekében.

A magánlakás építési tevékenység az elmúlt 10 évben jelentősen visszaesett, a felújítás és a karbantartás jellemző az épületekre.

Községünk arculatában jól tükröződik történelmünk gazdagsága, táji épített építészeti és szellemi értékei.

A Településképi Arculati Kézikönyv partner és segítség kíván lenni községünk bemutatásával, értékeink megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezetünk szépségeit és értékeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házakat tudjunk építeni, ami valódi büszkeséggel és megelégedéssel töltheti el polgárainkat, településünk örökségül hagyott képéhez illeszkedik, és azt ízléssel viszi tovább. Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, célunk nem a tervezési szabadság megkurtítása, szabályozása, hanem éppen a való értékek megismertetése, a sokféle és izgalmas építési lehetőségek feltárása.

A Kézikönyv nem egy merev lezárt egész, hanem nyílt folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan íródik tovább. Ezért ha újabb szép házak születnek, azok bekerülhetnek, sőt be is kell kerülniük a Kézikönyvbe, hogy ezáltalis büszke lehessen rá a tervezője, építtetője, kivitelezője és a település lakossága egyaránt. A Kézikönyv készítése során széles nyilvánosságot biztosítottunk partnereink és a lakosság számára, hogy véleményeikkel, javaslataikkal gazdagítsák a tartalmat.

Borsodbóta, 2017. szeptember 26.

Gulyás János                           polgármester

Községünk településképének védelmével és bemutatásával kapcsolatos dokumentumok az alábbiakban érhetők el:

Borsodbóta Településképi Arculati Kézikönyve

Borsodbóta Képviselő-Testületének 11/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről