EFOP-1.6.2-16-2017-00030 Borsodbóta község szegregált élethelyzetének javítása

EFOP-1.6.2-16-2017-00030 Borsodbóta község szegregált élethelyzetének javítása

EFOP-1.6.2-16-2017-00030 Borsodbóta község szegregált élethelyzetének javítása

Borsodbóta község szegregált élethelyzetének javítása
Borsodbóta Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az önkormányzat 199 999 277 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Jelen projekt forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve: Borsodbóta Község Önkormányzata
Projekt címe: Borsodbóta község szegregált élethelyzetének javítása
A szerződött támogatás összege: 199 999 277 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00030
A projekt tartalmának bemutatása
A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, de a program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért beavatkozások szükségesek, mely szakemberek bevonására a pályázat keretében sor kerül. A fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét (jelenléten alapuló szociális munka). Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.
A projekt 36 hónapon keresztül valósul meg számos szakértő (pl.: addiktológus, fejlesztőpedagógus, jogász, trénerek, stb…) közreműködésével.