Alapítvány

Borsodbótáért Közalapítvány

A Borsodbótáért Közalapítványt 1998-ban hozta létre Borsodbóta Község Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az alapítvány kezelő szerve a 10 tagból álló kuratórium, az elnök és tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el. A kuratórium munkáját egy 3 főből álló felügyelő bizottság ellenőrzi, akik rendszeresen részt vesznek üléseinken, rendezvényeinken. Céljaink: községi szintű kulturális, sportrendezvények szervezése és ezek feltételeinek biztosítása, oktató-, nevelőmunka feltételeinek javítása céljából segítséget nyújtunk a taneszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások megszervezéséhez, lebonyolításához. Céljaink megvalósítása érdekében pályázatokat nyújtottunk be több-kevesebb sikerrel. Környezetünk, lakóhelyünk szépítése érdekében aktívan részt vállaltunk közterület szépítő versenyeken. A település diákjainak táborozásait anyagilag támogattuk. A lakosság számára felmérőlapot készítettünk, ami a közösségi életre irányuló kérdéseket tartalmazta. Évről-évre segítjük a Falu Napok, nyugdíjas találkozók, kulturális rendezvények szervezését, lebonyolítását. A kuratórium tagjai mindent megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy a falu közösségének „szürke hétköznapjaiba” színt vigyenek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az adófizetőknek akik szja 1%-at az alapítvány számára ajánlották fel az elmúlt években. Reméljük az elkövetkezendő években is számíthatunk a felajánlásaikra!